Hamar pukk og grus. Hamar Pukk og Grus AS, Ingeberg

Isachsen Pukk og grus

Hamar pukk og grus

Privatkunder kan betale med Vipps til 51056, eller vi sender betalingsforespørsel. I tillegg vil tilgangen på gode masser til lokal utvikling av Stange og resten av Hedmarken være god. Det er også mulig å bestille transport fra oss. . Vi har også bankterminal i lastebil og lastemaskin. Vi stiller strenge krav før opptak av hvert enkelt medlem. Bedriften sysselsetter i dag 14 ansatte, de fleste med lang erfaring i bransjen.

Nächster

Isachsen Pukk og grus

Hamar pukk og grus

Bedriften ser positivt på den nærmeste framtida med 4 avdelinger plassert i Stange, Hamar og Ringsaker. Produktene som omsettes kan tas tilbake, gjenvinnes og benyttes i ny produksjon på høyeste nivå i verdikjeden. Alle produktområdene inngår i en sirkulær økonomi med fokus på miljø. Dovrebanen går gjennom området og produksjon av ballastpukk vil være gunstig. Ut fra dette vil Sørli være en stor leverandør og resurs for utbygging av det sentrale transportnett på indre Østlandet.

Nächster

Hamar Pukk og Grus AS

Hamar pukk og grus

Vi er en betydelig aktør innen transportbransjen i Trondheim med røtter tilbake til midten av 1900 tallet. Tips: Trykk på kartene for å åpne i Google Maps. Historien om Fana Transportkontor begynte i 1946, da de lokale bøndene kjøpte seg hver sin lastebil for å starte med transport i tillegg til landbruk. Vi har tre anlegg tilknyttet Hamar Pukk og Grus: , og alle i området rundt Stange. Vi driver transport av sand, grus og pukkprodukter fra egne sandtak, hvor vi foredler råproduktet til forskjellige fraksjoner for leveranser til private og offentlige kunder.

Nächster

Isachsen Pukk og grus

Hamar pukk og grus

Fra våre grustak og pukkverk leverer vi flere forskjellige typer sand, pukk og grus — både naturgrus og knuste masser, i tillegg til kulestein og jord til pynting i gårdsplasser og hager. Minstekravet er at sjåførene skal ha kjøreløyve, væ. Mobil betongstasjon er satt opp for i første omgang levering til E6. De største kundene er entreprenører,kommuner og lokalt næringsliv samt gårdbrukere. Sørli ligger meget gunstig til i forhold til utbygging av E6 mot Hamar. I tillegg produserer vi materialer egnet til ubundet bruk iht. Vi anbefaler å kjøre kun èn massetype på ett lass.

Nächster

Sand, pukk og grus Innlandet

Hamar pukk og grus

Velde er Rogalands største leverandør av betong, pukk og asfalt. I dag består bedriften av mer enn 50 dyktige og pålitelige medlemmer. Vi har også utstyr for transport av maskinelt utstyr, både stort og lite som vi stiller til disposisjon for våre kun. Vi har alt utstyr og mannskap vi trenger, og dersom behovet skulle melde seg for mer arbeidskraft, har vi mulighet til å leie inn folk. I dag har firmaet 12 ansatte og leverer totalt ca 1,2 mill tonn grusmasser i året til de sentrale delene av Hedmarken. Maskinfører, hjullaster Vang Maskinfører, dumper Vang Maskinfører, gravemaskin Vang Maskinfører, reperatør Knuseverksoperatør Vang, maskinfører Reperatør, maskinfører Maskinfører, hjullaster, Vang Kontor, telefon og vektbetjening Maskinfører, hjullaster Brynåsen Maskinfører, hjullaster Brynåsen Daglig leder.

Nächster

Hamar Pukk og Grus

Hamar pukk og grus

I tillegg leveres det en del spesialprodukter på bestilling som for eksempel underlag for kunstgrasbaner. Det er noe variasjon i hvilke produkter som er tilgjengelig på de ulike avdelingene. Vi klarer normalt å levere i løpet av 1-2 virkedager. For å se fullstendig liste, trykk på produkt- og prisliste på ønsket grustak eller pukkverk. Fra å være en tradisjonell pukkverksbedrift har selskapet utviklet seg i flere nye tilknyttede bransjer, basert på steinmaterialet.

Nächster

Isachsen Pukk og grus

Hamar pukk og grus

Vi er sertifiserte opp mot kontrollrådet for levering av materialer til betongformål iht. Vi har stor tro på at vi kan tilfredsstille dine behov, og ønsker å gi våre kunder den beste service og det beste pr. Du finner våre grustak og pukkverk på to forskjellige lokasjoner. Gjennom 70 år har antallet medlemmer i Fana Transportkontor økt. .

Nächster